• 1370

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

 • 1380

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

 • 1384

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

 • 1388

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

 • 1395

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

 • 1398

  متن در این قسمت قرار میگیرد متن در این قسمت قرار میگیرد

درباره تاسیسات نفت و گاز

چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت چشم انداز و رسالت

درباره ما

مجموعه تاسیسات نفت و گاز در سال 1370 در راستای اجرای اهداف استراتژیک کشور در بخش صنعت و پتروشیمی به منظور اعمال صرفه جویی و کیفیت بالا با درنظر داشتن استانداردهای موجود و دستیابی به مرزهای جدید فن آوری مربوط و همچنین با بهره وری کارآمد اقدام به تامین کلیه .تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی نموده است.

مجموعه تاسیسات نفت و گاز با مدیریت پویا و تلاش کادر فنی و کارشناسان خرید و فروش و با هفده سال تجربه در صنعت پتروشیمی و انواع مقاطع و با درنظر داشتن کیفیت مطلوب در راستای استانداردهای جهانی گام برداشته است و باتوجه به استقرار نظام مدیریت کیفیت و فنی آمادگی خود را در زمینه واردات و تامین کلیه تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی با ارایه گواهی معتبر EN10204-3.1 اعلام می دارد.