ویژگی محصول

مدل گسکت ورق آزبست ,
نوع گسکت آزبست ,
کاربرد نفت وگاز ,
 • نام گسکت

  ورق گسکت آزبست فشرده

  مدل گسکت

  ورق آزبست

  نوع گسکت

  آزبست

  کاربرد

  نفت وگاز

فرم ثبت سفارش