ویژگی محصول

مدل گسکت آرامید تفلون گرافیت ,
  • نام گسکت

    پکینگ آرامید تفلون گرافیت

    مدل گسکت

    آرامید تفلون گرافیت

فرم ثبت سفارش