ویژگی محصول

مدل گسکت آببند آزبست تفلونی ,
نوع گسکت آزبست ,
جنس تفلون ,
 • نام گسکت

  پکینگ آزبست تفلونی

  مدل گسکت

  آببند آزبست تفلونی

  نوع گسکت

  آزبست

  جنس

  تفلون

فرم ثبت سفارش