ویژگی محصول

مدل گسکت واشر آزبست گرافیتی ,
نوع گسکت آزبست ,
جنس گرافیت ,
 • نام گسکت

  پکینگ آزبست گرافیت

  مدل گسکت

  واشر آزبست گرافیتی

  نوع گسکت

  آزبست

  جنس

  گرافیت

فرم ثبت سفارش