ویژگی محصول

مدل گسکت واشر گسکت لاستیکی ,
نوع گسکت لاستیکی ,
کاربرد آب , مواد شیمیایی , ساختمان ,
 • نام گسکت

  گسکت لاستیکی صنایع غذایی

  مدل گسکت

  واشر گسکت لاستیکی

  نوع گسکت

  لاستیکی

  کاربرد

  آب مواد شیمیایی ساختمان

فرم ثبت سفارش